bel gratis v3
Wcwp Bw 2021
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Specialistische Hulp

Binnen Breederzorg staat vergaren, bijhouden en verdiepen van kennis hoog in het vaandel. Hierdoor zijn meerdere medewerkers gespecialiseerd in bijzondere vormen van zorg, zoals terminale zorg en de zorg voor mensen met geheugenproblemen.

Daarnaast heeft Breederzorg een specialistisch team van ervaren verpleegkundigen die specialistische zorg kunnen verlenen. Hierbij kunt u denken aan complexe wondzorg, toedienen van sondevoeding, aansluiten en verzorgen van een Port a Cath, wisselen van katheters etc. (MSVT-LAAG). De specialist geeft opdracht voor deze vorm van verzorging. Doordat Breederzorg haar medewerkers continue schoolt zijn ze bevoegd en bekwaam om deze zorg te kunnen verlenen.

Zorg bij dementie

Breederzorg is ook gespecialiseerd in de zorg voor mensen met geheugenproblemen. Medewerkers zijn geschoold in de praktische en emotionele problemen die vergeetachtigheid met zich meebrengen. We houden rekening met het feit dat het hierbij niet alleen om de cliënt gaat, maar ook om de familie en naasten. Bij de zorg voor mensen met geheugenproblemen kunt u denken aan persoonlijke verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden en het aanbrengen van structuur. Samen met de mantelzorg staan we ervoor om het mogelijk te maken de cliënt zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving te laten zijn.

Terminale zorg

Medewerkers van Breederzorg zijn door vele ervaringen, trainingen en scholingen gespecialiseerd in het bieden van terminale zorg in huiselijke kring. Doordat Breederzorg werkt met kleine teams kunnen we persoonlijke zorg, tijd en aandacht geven. U kunt daarbij denken aan hulp bij persoonlijke verzorging, verrichten van verpleegkundige handelingen, pijnbestrijding en het bijstaan van de naasten. Onze medewerkers werken samen met huisartsen, het palliatief netwerk en andere hulpverleners.


Menu