Informatie omtrent Coronavirus:

We hebben te maken met een wereldwijde verspreiding van het Coronavirus. In Nederland zijn de afgelopen dagen ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Via deze weg willen wij u informeren over onze zorgverlening in deze crisis.

Onzekerheid

Er is veel onzekerheid. Wij begrijpen dat deze situatie ook veel vragen bij u oproept. Wat betekent dit voor uzelf. En wat betekent het voor de zorg die u van ons krijgt.

Zorg en veiligheid

Wij volgen de ontwikkelingen in Nederland op de voet. En gaan uit van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We werken samen met andere zorgaanbieders in de regio.

CORONA PROTOCOL GGD Werkinstructie hygiënemaatregelen

Veiligheid van cliënten en medewerkers staan voorop en noodzakelijke zorg moet doorgaan. Het kan zijn dat wij al contact met u hebben gehad en dat (een deel van) de zorg tijdelijk bij u is gestopt. Het kan ook zijn dat wij in de aankomende dagen of weken nog contact met u opnemen om (een deel van) de zorg tijdelijk te stoppen. Dit zullen we altijd in overleg met u en eventueel met uw omgeving doen.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:

Was uw handen regelmatig;
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes;
Schud geen handen;
Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt.

Communicatie en actuele informatie

We informeren u nu via deze brief. Tot op heden hebben wij u geïnformeerd via onze medewerkers, dat hebben we gedaan omdat zij snel kunnen reageren op eventuele vragen en omdat zij eventuele onrust met u kunnen bespreken.

Actuele informatie over de coronacrisis vindt u op de website van het RIVM (www.rivm.nl). Daarnaast heeft het RIVM ook een landelijk info-nummer beschikbaar voor vragen van burgers: 0800-1351.

Vragen

Heeft u als cliënt of eerste contactpersoon van een cliënt nog vragen. Neem dan (telefonisch) contact op met uw EVV-er of met kantoor (0413-259441).

Met gezonde groet,

Directie Breederzorg Thuiszorg

Menu