bel gratis v3
Wcwp Bw 2021
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Kwaliteit

Hoe zorgen wij voor kwaliteit?

Wij staan voor professionele zorg die voldoet aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Ondersteund en uitgevoerd door deskundige en goed opgeleide medewerkers. Breederzorg Thuiszorg heeft sinds 2018 het ISO 9001 certificaat. Jaarlijks worden we hierop getoetst door middel van interne en externe audits. Wij vinden dat je moet behouden en versterken wat goed gaat! Daarnaast werken we volgens een verbetercyclus: kritisch kijken naar wat beter kan en evalueren of de verbeteringen het gewenste effect hebben.

Tevredenheid van onze cliënten

Ook u kunt worden gevraagd uw mening te geven over onze zorg. Bijvoorbeeld via een cliënttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Of via Zorgkaart Nederland (KLIK HIER OM BREEDERZORG TE WAARDEREN OP ZORGKAARTNEDERLAND). Hier leest u wat andere cliënten en hun familieleden van onze zorg vinden. Indien u niet tevreden bent over de zorg of indien u ons een tip wilt geven hoe wij onze zorgverlening kunnen verbeteren, kunt u dit bespreken met uw Evv’er, wijkverpleegkundige of zorgcoördinator. Daarnaast hebben we een klachtenprocedure (link inplakken).

Zorgtechnologie

  • Medicijndispensers

Veel cliënten in de thuiszorg maken gebruik van een automatische medicijndispenser. Dit kastje geeft op gewenste tijdstippen de juiste medicatie uit. De dispenser dient als geheugensteuntje voor het op tijd innemen van medicatie. Zeker voor mensen met beginnend geheugenverlies, of cliënten die op strikte tijden medicatie moeten innemen, is dit een uitkomst. Het geeft de cliënt behoud van eigen regie over het innemen van medicatie.

  • Digitaal medicatie aftekenen

Medimo is een elektronisch voorschrijfsysteem, met elektronische toedienregistratie. Artsen schrijven zo elektronisch medicatie voor. Het recept gaat direct door naar de apotheek, wordt verwerkt en vervolgens geleverd. Zorgverleners tekenen de medicatietoediening af in Medimo.

We gebruiken Medimo bij alle uitgifte- en deelmomenten van medicatie. Met Medimo verloopt het medicatieproces efficiënter en veiliger. Er worden minder medicatiefouten gemaakt, daardoor neemt de veiligheid toe. Door de hele keten heen verloopt het medicatieproces sneller en makkelijker.

Tevredenheid medewerkers

Al twee jaar op rij zijn we verkozen tot beste werkgever. In 2021 zelfs tot brachewinnaar beste werkgever van de gehele VVT in Nederland (Bron: Effectory). Daar zijn we heel erg trots op! (KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE). Ook uit ons jaarlijks MTO (MedewerkerTevredenheidOnderzoek) blijkt dit: al jaren op rij scoren we hoog. Ook al je het vergelijkt met de gemiddelden in de branche, zijn onze medewerkers bovengemiddeld tevreden. Wij zijn ervan overtuigd dat u als client dit merkt! Want goed zorgen voor je collega’s vertaalt zich naar goede zorg voor cliënten!

Aangezien wij ons eigen, CREBO erkende, opleidingsinstituut hebben, kunnen wij medewerkers een mooi opleidingsperspectief bieden (CHECK HIER ONZE OPLEIDINGEN). Dit zorgt ervoor dat we medewerkers hebben die zeer gemotiveerd zijn. Maar het zorgt er ook voor dat we continu werken aan het bevorderen van deskundigheid en bekwaamheid. Klik HIER voor het addendum scholing 2019


Menu