bel gratis v3
Wcwp Bw 2021
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Klachten

Een klacht is een belangrijk signaal. Door adequaat om te gaan met klachten krijgt Breederzorg als organisatie immers de kans om het vertrouwen van de cliënt te behouden of te herwinnen.

Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen wordt dat de klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Wij vinden het belangrijk dat u dingen waar u ontevreden over bent eerst bespreekt met de betreffende werknemer of diens leidinggevende. Mochten er ondanks deze inspanningen klachten zijn waarbij u met hen niet tot een gewenste oplossing komt, dan kunt u met uw klacht  terecht bij de klachtenfunctionaris van Breederzorg; Ellen van Geijn. De klacht of uiting van onvrede kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.

Indien een klacht niet informeel opgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid om een formele (schriftelijke) klacht bij de Raad van Bestuur neer te leggen.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure van Breederzorg Klik hier.


Menu