bel gratis v3
wcwp bw 2022 2
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Informatie thuiszorg

Als u de zorg van uzelf of uw partner/familielid niet meer aan kunt, betekent dat niet automatisch een opname in een verzorgingshuis. Ten minste dat vinden wij van Breederzorg. Wij kunnen u of uw mantelzorger in uw thuissituatie ondersteunen in het huishouden, verzorging bieden en verpleegkundige hulp. Ons werkgebied bestaat uit de volgende steden en dorpen:

Mocht u zorg nodig hebben dan is het fijn dat er mensen voor u thuis klaar staan. U voelt zich nu eenmaal beter in uw eigen vertrouwde omgeving. Daarom doen medewerkers van Breederzorg thuiszorg hun uiterste best ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en zullen zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid bevorderen. Wij kijken samen met u en uw netwerk wat u zelf kunt doen of zelf kunt regelen en waar wij als professionals zorg over moeten nemen. De zorg die Breederzorg Thuiszorg biedt zijn: Persoonlijke verzorging, verpleging, hulp bij uw huishouden en ondersteunende begeleiding. Daarnaast specialiseren we ons in zorg bij dementie en zorg in de laatste levensfase (terminale zorg).

Breederzorg onderscheidt zich door te werken vanuit onze missie en visie:

“Zorg verlenen zoals we deze zouden wensen voor onze eigen vader, moeder of partner.”

Proces aanvraag

Er zijn verschillende wegen te bewandelen voor het aanvragen van zorg. Ziet u soms door de bomen het bos niet meer? U bent niet de enige! Voor al uw zorgvragen kunt u contact met ons opnemen via 0800-1232. Wij helpen u kosteloos.

Om het u gemakkelijk te maken hebben we de procedure van het aanvragen van zorg uitgelegd. Hieronder leest u meer over de aanvragen. Het proces is verdeeld in 2 secties: ‘Aanvraag zorg’ en ‘Aanvraag huishoudelijke hulp / begeleiding’.

Aanvraag zorg

Stap 1: Waar vraag ik het aan?
U bepaalt zelf van welke zorgaanbieder u gebruik wilt maken door een voorkeursaanbieder aan te geven. Dit behoort tot de zorgkeuzevrijheid. Dit kan bij uw huisarts, medisch specialist, transferverpleegkundige of op aanvraag van uzelf. Let er op dat de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Breederzorg is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. Een overzicht hiervan is hieronder weergegeven onder “kosten”.
Stap 2: Verloop aanvraag
Onze wijkverpleegkundige neemt contact met u op en bespreekt samen met u de mogelijkheden, de hoeveelheid en duur van de zorg. Dit wordt beschreven in een zorgplan. Hierin staat welke zorg er op welke tijdstippen gegeven gaat worden. Daarnaast wordt er een zorgovereenkomst opgesteld en worden de algemene voorwaarden vastgelegd en met u besproken.
Stap 3: Indicatie binnen Breederzorg
Als u zorg is toegewezen en u heeft voor Breederzorg gekozen dan komt uw indicatiebesluit van de wijkverpleegkundigen automatisch bij ons binnen. Via een geautomatiseerd systeem regelen wij de administratieve afwikkeling met uw zorgverzekeraar. U heeft hier geen omkijken naar.
Stap 4: Uitvoering & evaluatie
Zorg wordt geleverd aan de hand van de afspraken in het zorgplan. Tussentijds wordt er regelmatig gevraagd of alles naar wens is. Samen met u worden de gemaakte afspraken doorgesproken en eventueel bijgesteld.

Wilt u persoonlijke of verpleegkundige zorg aanvragen? Klik dan hier


Aanvraag huishoudelijke hulp / ondersteunende begeleiding

Stap 1 : Aanvraag beschikking
Als u hulp of ondersteuning nodig heeft kunt u dit bij uw gemeente aanvragen (loket WMO). Adviseurs die bij de gemeente in dienst zijn bepalen wat voor hulp en hoeveel hulp u nodig heeft. Zij leggen dit vast en geven een zogeheten beschikking af waarin staat wat en hoeveel hulp u toegewezen krijgt. U betaalt een kleine eigen bijdrage voor deze hulp aan het CAK. Vanaf 2022 is dit maximaal 19,00 euro per maand. Voor het uitvoeren van deze hulp bij huishouden of ondersteunende begeleiding kunt u kiezen voor een zorgaanbieder die met uw gemeente een contract heeft. Breederzorg heeft momenteel contracten met de gemeenten: Oss, Uden, Veghel (Meierijstad), Bernheze en Landerd.
Stap 2: Beschikking binnen Breederzorg
Als de gemeente u een beschikking afgeeft, en u voor Breederzorg heeft gekozen als zorgaanbieder huishoudelijke zorg dan belandt uw beschikking automatisch bij de zorgcoördinator huishouding en ondersteunende begeleiding. Wij komen bij u langs om samen met u te kijken hoe en wanneer u hulp wenst te ontvangen. De afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Wij denken graag met u mee en kijken naar uw persoonlijke situatie. Breederzorg biedt meer dan hulp in het huishouden. Ook kunnen wij eventuele problemen signaleren en wanneer nodig extra hulp inschakelen.
Stap 3: Uitvoering & evaluatie
Zorg wordt geleverd aan de hand van de afspraken in het zorgplan. Tussentijds wordt er regelmatig gevraagd of alles naar wens is. Samen met u worden de gemaakte afspraken doorgesproken en eventueel bijgesteld.

Wilt u huishoudelijke zorg of begeleiding aanvragen? Klik dan hier

Kosten

Wanneer u zorg ontvangt van Breederzorg Thuiszorg wordt dit bekostigd vanuit een drietal wetten:
– WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning): dit betreft de zorg hulp bij huishouden of ondersteunende begeleiding.
– ZVW (Zorgverzekeringswet): voor tijdelijke persoonlijke verzorging en verpleging.
– WLZ (Wet Langdurige Zorg): voor langdurige chronische intensieve zorg en begeleiding.

Voor hulp bij huishouden vraagt de gemeente middels het CAK een eigen bijdrage. Dit is maximaal 19,00 euro per maand, ongeacht het aantal uren hulp dat u ontvangt. Ook voor de zorg vanuit de WLZ kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor zorg die u ontvangt vanuit de ZVW is geen eigen bijdrage verplicht.

“Voor het verlenen van zorg heeft Breederzorg contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren in ons werkgebied. In onderstaande afbeelding zie je de zorgverzekeraars waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw zorgverzekeraar.”

Wilt u thuiszorg ontvangen van Breederzorg? Neem dan contact op door te bellen naar 0800-1232

Zorgverzekeraars 2024