bel gratis v3
Breederzorg - Thuiszorg in verschillende regio's binnen Brabant

Verpleegkundig adviesgesprek

We bieden naast thuiszorg ook verpleegkundig adviesgesprekken aan. De wijkverpleegkundige komt dan langs bij u thuis en kan u adviseren in welke zorg, hulp of in andere mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen! Het kan bijvoorbeeld gaan over het gebruik van hulpmiddelen bij het wassen en aankleden, tot waar u terecht bij vragen omtrent mantelzorg of zorgtechnologie. Zij heeft hiervoor een zelfredzaamheidskoffer met hulpmiddelen en ruime kennis van het zorg/wijklandschap op het gebied van zorg & welzijn in haar zak. Zij zal uw zorgvragen tijdens het gesprek verder in kaart brengen en u (of uw omgeving) adviseren hierin. Eventueel wordt er zorg ingezet als uit het gesprek blijkt dat u dat nodig heeft. Heeft u een mantelzorger? Dan is aanwezigheid daarvan gewenst tijdens het gesprek.

Let op! Als uit het gesprek blijkt dat u zorg nodig heeft, kan dit alleen binnen Breederzorg indien er ruimte is in de thuiszorg. Als er geen ruimte is, moeten wij u helaas doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder. Vergeet ook niet dat u tijdens het gesprek een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs dient te kunnen overleggen. Dit is nodig voor de vergoeding.

Het gesprek wordt volledig vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt geen eigen risico of extra eigen bijdrage voor het gesprek.

Wilt u een gesprek aanvragen of meer informatie? Bel dan even naar 0800-1232. Zij kunnen u doorverbinden met een wijkverpleegkundige.